Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Hruboňovo - NašeObce.sk

Aktuality

Poplatky splatné v mesiaci január 2017

Poplatky mesiaci  január 2018
 

Poplatok za spotrebovanú vodu za obdobie jún 2018 - december 2018

výška poplatku je stanovená na základe spotrebovanej vody za obdobie jún 2018 -  december 2018 vyčíslenej vo vyúčtovaní , ktoré je doručované do schránok odberateľov 
 
Informácie o spôsobe úhrady 
  • podľa pokynov na vyúčtovaní
 

Poplatok za psa za rok 2018

 
výška poplatku je  stanovená na 5,- € za psa.
 
Informácie o spôsobe úhrady 
  • v hotovosti do pokladne OU
  • prevodným príkazom  na číslo účtu IBAN SK50 5600 0000 0009 2189 0001

- VS uviesť "číslo domu a rok 2018" (pr. 1532018)

- do poznámky "priezvisko a meno platitela a poplatok pes" (pr. Šlušný Juraj , poplatok pes )

Zoznam aktualít

Zmena telefónneho čísla ambulancie Šurianky
Oznam o zmene telefónneho čísla na ambulanciu v Šuriankach
Poplatky splatné v mesiaci január 2017
Oznam o splatnosti poplatkov január 2018 Poplatok za spotrebovanú vodu Poplatok za psa za rok 2018 ...
Daň z nehnuteľností
Povinnosť podať daňové priznanie majú z nehnuteľností fyzické osoby alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2017 ....
Oznam o čerpaní vody
Oznam o čerpaní vody