Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Hruboňovo - NašeObce.sk

Školstvo

 

Materská škola Hruboňovo


Materská škola Hruboňovo 131

951  25 Hruboňovo

Tel: 037 / 789 6061


Zamestnanci:

Zuzana Košlabová,Mgr. - riaditeľka

Darina Pekarovičová     - opatrovateľka

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Horné Obdokovce

 

Horné Obdokovce 393

956 08 Horné Obdokovce

Tel.: 038 / 5318 130


Riaditeľka:

Anna Martonková Mgr.